మసూద్ అజర్ ఇక అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది, తొలగిన చైనా అడ్డంకి; ఒడిశాలో తొలి మూక హత్యకు 20 ఏళ్లు; చేతులతో మానవ వ్యర్థాలను తొలగించడంపై నిషేధం కేవలం చట్టాలకే పరిమితమా?; బ్రిటన్‌లో భారత ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా జరుగుతోంది?.. ఈ విశేషాలు బీబీసీ ప్రపంచంలో

source

34 COMMENTS

  1. వాడికి శిక్ష పడే సరికి వాడు ముసలోడు అయి ఉంటాడు లేదా నాకు e జీవితం చాలు రా అని చచిపోవాలి.

  2. భారత్ కు మోడీ అవసరం..
    భారత్ రక్షణకు, అభివృద్ధి కి మోడీ అవసరం….
    పప్పూ గాడు (అవినీతి నాయకుల లీడర్) pm అయ్యితే భరత్ ఇంకో 70 సంవత్సరాల వెనక్కు వెళ్తాము…

  3. తిననికి తిండిలేని పాక్ లో ఎంత అరిచినా అరణ్యరోదన నే 42డిగ్రిల వేడిలో suite వేసుకొని అదిభారత్‌ ఘనత కాదు అనడం లో వింతలలో వింత!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here