ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ഒന്നായി Churulazhiyatha Rahasyangal | daily mail | latest news

0 views
0%

Churulazhiyatha Rahasyangal (ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ) is running successfully on youtube through this channel. Churulazhiyatha rahasyangal malayalam is right here. Search for Churulazhiyatha rahasyangal instead of Churulzhiyatha rahasiyagal.

Fb page :https://www.facebook.com/churulazhiya/

Instagram : https://www.instagram.com/invites/contact/?i=sn2p6jnk5fki&utm_content=3m7bvgp

Tiktok : https://m.tiktok.com/h5/share/usr/6645904114801557510.html?language=en&sec_uid=MS4wLjABAAAAccMu-nc4OqmzoT8_8L1yCm3wEB_Maak_pRdjBUuJPDW3OsDq8P6MPQEel7IZ94hA&u_code=d46182hl10hl94&timestamp=1564075242&user_id=6645904114801557510

telegram group : ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ (official )
https://telegram.me/churulazhiyatharahasyangal

നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ…

source

From:
Date: October 15, 2020

7 thoughts on “ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ഒന്നായി Churulazhiyatha Rahasyangal | daily mail | latest news

  1. ഇതിലും വലിയ തള്ള് ഞങ്ങളുടെ സങ്കി മാമന്മാർ തള്ളാറുണ്ട്..അതിനിടയിൽ ഇതൊരു തള്ളേ അല്ലാാാാാാാാ

  2. ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തു ഒരു പെൺകുട്ടി pregnent ആയപ്പോൾ സ്‌കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പക്ഷെ ഒരു വയസു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അതിനെയും കളഞ്ഞു വേറൊരുത്തന്റെ കൂടേ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *