>

Minecraft survival #25 : Đánh Raid mà không cần động 1 móng tay.

0 views
0%

Bọn Golem nó chơi hết, chỉ việc rung đùi làm anh hùng làng.
– Discord : https://discord.gg/x9TTZaD
– Twitch : https://www.twitch.tv/xenosx7
– Youtube : https://www.youtube.com/xenos777
– Áo Minecraft, PUBG : https://shopee.vn/xenos777
– Facebook fan page : https://www.facebook.com/Xenos777-299051744218562
– Facebook cá nhân : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021744517083

– Danh sách phát Xminer S04 : https://www.youtube.com/watch?v=cCyjENM356w&list=PLuWuM0SK_XpqNsnshmgZwXuI1QEBDq4pP
– Danh sách phát Xminer S03 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWuM0SK_XppTQaTTnDX3GUvvztXmoqmP
– Danh sách phát Wayward Wonder : https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWuM0SK_XpqeBS_EZe6mLEVRfqQLGttu
– Danh sách phát Beyond the Dwarven Dark : https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWuM0SK_XprVMICSqqs5g2_Yi36j7Y64

source

From:
Date: July 5, 2020

One thought on “Minecraft survival #25 : Đánh Raid mà không cần động 1 móng tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *